Speciální masáže

nabídka speciál­ních masáží

Speciální masáže

Do této kat­e­gorie jsme zařadili masáže, které těžko najdete někde jinde. Jedná se totiž o masáže málo známé, nebo přímo vyv­in­uté v našem cen­tru. Mezi speciál­ními masážemi možná najdete řešení přesně toho, co Vy potřebujete.


_​_​_​_​Masáž břicha proti břišním potížím 20 minut

  • 250
  • Máte prob­lémy s peri­staltikou či bolestmi v oblasti břicha? Při­jďte na masáž břicha a vyzk­ouše­jte, jaké zlepšení je možné zcela přirozenou cestou.

_​_​_​_​Poho­tovostní masáž šíje 20 minut

  • 350
  • Zatuh­nul Vám krk, ale potře­bu­jete ještě dnes plně fun­go­vat? Máte večer důleži­tou obchodní schůzku, ale se zatuh­lým krkem se Vám prostě špatně fun­guje? Speciálně vyv­in­utá poho­tovostní masáž šíje je přesně pro Vás. Vyv­in­uli jsme ji sami, a proto se s ní setkáte pouze v našem masérském centru.

Zarez­ervu­jte si ter­mín masáže ještě dnes!

Díky otevírací době v sekci „Objed­nání“ snadno zjistíte, kdy Vás mohu namasírovat. Objed­nat se můžete snadno — přes webový for­mulář v sekci
„Objed­nání“, tele­fon­icky nebo e-​mailem. Podle toho, co Vám vyhovuje.

Copy­right © Medalix 2018. Všechna práva vyhrazena.