Kla­sická masáž

nabídka kla­sick­ých masáží

Klasická masáž

Kla­sická masáž, nazý­vaná také švéd­ská masáž, je zák­ladní for­mou masáže. Přes všechny exotické trendy v oblasti masáží zůstává dobře prove­dená kla­sická na špici v oboru masérství. Využívá anatomické a fyzi­o­log­ické mech­a­nismy organ­ismu, a právě proto je při správném prove­dení tak účinná.

_​

Kla­sická masáž má více účinků, než by se na první pohled mohlo zdát. Dokáže mechan­icky uvol­nit sval­stvo, urych­lit regen­eraci a zvýšit prokr­vení. Také však zlepšuje metab­o­lis­mus a má reflexní účinek. Nedo­ceněná je schop­nost kla­sické masáže sej­mout z Vás stres a nal­a­dit do psy­chické pohody.

Při­jďte vyzk­oušet, jaká je kla­sická masáž v podání odborníků. Budete překvapeni.

_​


Dle typu masáže

j

j

j

_​_​_​_​Šíje 20 minut

 • 250
 • Prob­lémy se zatuhlou šíjí dokážou člověku velmi znepří­jem­nit život. Zatuhlá šíje působí bolest, omezuje soustředění a nepříznivě ovlivňuje psy­chiku. Při­jďte a zjistěte, o kolik lepší je život bez zatuhlé šíje.

Objednat

_​_​_​_​Záda 30 minut

 • 370
 • Bolavá záda dnes trápí opravdu mnoho lidí rozličných pro­fesí. Ať máte zaměst­nání sedavé či naopak namáháte záda manuální prací, po masáží zad se budete cítit jako vyměnění.

_​_​_​_​Záda + šíje 45 minut

 • 480
 • Masáž zad a šíje dohro­mady je mezi klienty nejoblíbenější kom­bi­nací. Není divu, vždyť bolest zad a šíje je nejen nepří­jemná a omezu­jící, ale dnes i velmi častá. Při­jďte a přesvědčte se, že zatuhlá záda a šíje ke svému živ­otu nepotřebujete.

_​_​_​_​Záda + nohy zezadu 60 minut

 • 590
 • Bolesti zad a nohou jsou v mnoha pří­padech propo­jeny a vzá­jemně se ovlivňují. Máte — li bolavá záda, je velmi pravděpodobné, že to vychází od nohou. Tato kom­bi­nace je velice účinná a proto ji velmi rádi doporučujeme.

_​_​Celková masáž zezadu (Šíje, záda, hýždě, nohy zezadu) 90 minut

 • 790
 • Oblasti šíje, zad, hýždí a nohou zezadu jsou mezi sebou důk­ladně provázány. Proto bolest v jed­nom místě může mít původ v místě zcela jiném. Celková masáž zezadu proto neod­straňuje pouze akutní bolest či zatuhlost. Zabývá se příči­nou a jejím cílem je dlouhodobé zlepšení.

_​_​_​_​Celotělová pre­mium 120 minut

 • 990
 • Pokud to mys­líte se svým tělem vážně a chcete mu dopřát to nejlepší, celotělová masáž pre­mium je pro Vás. Díky 120 min­utám čistého času je možno zaměřit se důk­ladně na to, co vás trápí. Při této masáži se snažíme nejen vyřešit akutní prob­lém či Vám dopřát krátkodobý relax. Naším cílem je, aby se bolesti nevracely a Vy jste se cítili dlouhodobě skvěle.

_​_​_​_​Celotělová expres 60 minut

 • 590
 • Chcete namasírovat celé tělo, ale nemáte čas trávit na masáži 2 hodiny? Při­jďte na celotělovou masáž expres.

_​_​_​_​Nohy z obou stran 60 minut

 • 590
 • Nohy nesou celé naše tělo a dostá­vají každý den pořádně zabrat. Co jim jed­nou dopřát pořádný relax? Při­jďte a vyzk­ouše­jte, jaký je pocit lehkých a uvol­něných nohou.

_​_​_​_​Ruce 30 minut

 • 370
 • Masáž rukou je jedna z málo nabízených a velice nedo­ceněných masážích. Ať Vás ruce bolí z jakékoli příčiny, po masáži rukou je budete mít jako vyměněné.

_​_​_​_​Hrud­ník 20 minut

 • 250
 • Další z nedo­ceněných masáží je masáž hrud­níku. Přitom mít dobře namasírovaný hrud­ník je tak dobrý pocit. Při­jďte se přesvědčit sami.

Dle času masáže

 • 20 minut — 250
 • 30 minut — 370
 • 60 minut — 590
 • 90 minut — 790
 • 120 minut — 990

Zarez­ervu­jte si ter­mín masáže ještě dnes!

Díky otevírací době v sekci „Objed­nání“ snadno zjistíte, kdy Vás mohu namasírovat. Objed­nat se můžete snadno — přes webový for­mulář v sekci
„Objed­nání“, tele­fon­icky nebo e-​mailem. Podle toho, co Vám vyhovuje.

Copy­right © Medalix 2018. Všechna práva vyhrazena.