Vyberte si masáž přesně podle Vašich před­stav. Pokud hledáte uvol­nění, relaxaci či pomoc od bolesti zad, najdete je v kat­e­gorii Kla­sické masáže. Zajímá — li Vás detoxikace Vašeho těla, koukněte se do nabídky Medových masáží. Jste — li sportovec, pravděpodobně si vyberete z nabídky Sportovních masáží. Nepřehléd­něte též kat­e­gorii Speciální masáže, kde najdete netradiční masáže či masáže vyv­in­uté přímo odborníky v Medalixu.

Kla­sická masáž

nabídka kla­sick­ých masáží

Klasická masáž

Kla­sická masáž, nazý­vaná také švéd­ská masáž, je zák­ladní for­mou masáže. Přes všechny exotické trendy v oblasti masáží zůstává dobře prove­dená kla­sická na špici v oboru masérství. Využívá anatomické a fyzi­o­log­ické mech­a­nismy organ­ismu, a právě proto je při správném prove­dení tak účinná.

_​

Kla­sická masáž má více účinků, než by se na první pohled mohlo zdát. Dokáže mechan­icky uvol­nit sval­stvo, urych­lit regen­eraci a zvýšit prokr­vení. Také však zlepšuje metab­o­lis­mus a má reflexní účinek. Nedo­ceněná je schop­nost kla­sické masáže sej­mout z Vás stres a nal­a­dit do psy­chické pohody.

Při­jďte vyzk­oušet, jaká je kla­sická masáž v podání odborníků. Budete překvapeni.

_​

Speciální masáže

nabídka speciál­ních masáží

Speciální masáže

Do této kat­e­gorie jsme zařadili masáže, které těžko najdete někde jinde. Jedná se totiž o masáže málo známé, nebo přímo vyv­in­uté v našem cen­tru. Mezi speciál­ními masážemi možná najdete řešení přesně toho, co Vy potřebujete.

Medové masáže

nabídka medových masáží

Medová masáž

Zatímco kla­sická masáž se zaměřuje na pohy­bový aparát, medová masáž je úplně jiná. Zde neza­ži­jete hloubkovou masáž, medová masáž se naopak zaměřuje se na práci s kůží a detoxikaci organ­ismu. Pomáhá v odplavování odpad­ních látek z těla a aktivuje vnitřní orgány. Při­jďte a vyzk­ouše­jte ozdravné účinky medu.

Sportovní masáž

nabídka sportovních masáží

Sportovní masáž
Sportovní masáž je skvělá pro pre­venci úrazů, zrych­lení regen­er­ace i přípravu na sportovní výkon. Tělo sportovce má speci­fické nároky na masáž, a právě proto byla vyv­in­uta masáž sportovní. Vychází z kla­sické masáže, je však inten­zivnější a dává důraz na jiné hmaty i části těla než masáž klasická.


Zarez­ervu­jte si ter­mín masáže ještě dnes!

Díky otevírací době v sekci „Objed­nání“ snadno zjistíte, kdy Vás mohu namasírovat. Objed­nat se můžete snadno — přes webový for­mulář v sekci
„Objed­nání“, tele­fon­icky nebo e-​mailem. Podle toho, co Vám vyhovuje.

Copy­right © Medalix 2018. Všechna práva vyhrazena.