Vítáme Vás na stránkách masáží Medalix

„Vyzk­oušela jsem různé masáže. Něk­teré byly horší, něk­teré lepší, ale s kval­i­tou masáží v Masérském cen­tru Chýně se nedala srov­nat ani jedna z nich.“
Tereza M. , manažerka

V čem se lišíme

 • Máte to k nám kousek
  • Doteď jste museli za dobrou masáží do cen­tra. Již nemusíte. Přinášíme prvotřídní masáže do blízkosti Vašeho domova
 • Široká nabídka masáží
  • Chcete svému tělu dopřát kom­pletní relaxaci? Nebo se potře­bu­jete připravit na náročný týden, který potře­bu­jete exce­lentně zvlád­nout? Či Vás něco bolí a omezuje, a potře­bu­jete s tím pomoci? Zvolte si druh a délku masáže přesně podle Vašich představ.
 • Férové jed­nání
  • Vážíme si Vás. Zaplatíte — li si masáž na 60 minut, budete opravdu masírováni 60 minut čistého času. Proto při­jďte min­imálně 15 minut pře­dem, aby­chom Vás na masáž mohli důk­ladně připravit.
 • Nejsme amatéři
  • Nevys­tu­dovali jsme pouze krátký masérský kurz, po kterém bychom na Vás zkoušeli, co bude fun­go­vat. U nás pracují pouze absol­venti a stu­denti lékařských fakult — medici, dok­toři a fyzioter­apeuti. Proto máme vysokou znalost anatomie a fyzi­olo­gie lid­ského těla. Tyto poz­natky apliku­jeme při prove­dení masáží.
 • Přizpů­sobu­jeme se Vašim potře­bám
  • Jste jedineční, ste­jně tak jsou jedinečné Vaše živ­otní situ­ace. Proto je každá masáž dělaná na míru Vám a tomu, co zrovna potřebujete.

Chýně — zdravotní středisko

Hlavní 930
253 03 Chýně
50.0608419N, 14.2303489E

Part­neři

Zarez­ervu­jte si ter­mín masáže ještě dnes!

Díky otevírací době v sekci „Objed­nání“ snadno zjistíte, kdy Vás mohu namasírovat. Objed­nat se můžete snadno — přes webový for­mulář v sekci
„Objed­nání“, tele­fon­icky nebo e-​mailem. Podle toho, co Vám vyhovuje.

 • brichaprotibrisnimpotizim20.png
 • celkovamasazzezadu.png
 • celotelovaexpres60.png
 • celotelovapremium120.png
 • hrudnik.png
 • klasickamasaz.png
 • medova20a60.png
 • medovemasaze.png
 • nohyzoboustran60.png
 • odstranujiciunavu.png
 • orezklasickamasaz.png
 • orezmedovemasaze.png
 • orezspecialnimasaze.png
 • orezsportovnimasaze.png
 • pohotovostnisije20.png
 • pripravna60.png
 • profil.png
 • ruce30.png
 • sije20.png
 • specialnimasaze.png
Copy­right © Medalix 2018. Všechna práva vyhrazena.